Pracownicy Kwestury

mgr Maciej Oleksiak 

Kwestor
Dyrektor ds. finansowych

adres: al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 223
telefon: 12 662 43 18

Dyrektor ds.rachunkowości

mgr Teresa Nizińska 

Z-ca Kwestora
Dyrektor ds.rachunkowości

adres: ul. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 213
telefon: 12 662 43 14

DZIAŁ WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ Z BUDŻETEM

Elżbieta Baran 

samodzielny referent

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 118
telefon: 12 662 42 84

mgr Anna Luboch 

specjalista

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
telefon: 12 662 43 11

mgr Karolina Manterys 

samodzielny referent

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
telefon: 12 662 43 13

Ewa Pardjak 

samodzielny referent

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
telefon: 12 662 43 13

mgr Aleksander Sokół 

kierownik działu

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 221
telefon: 12 662 43 16

mgr inż. Agnieszka Taboła 

starszy specjalista

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 223
telefon: 12 662 43 11

mgr Ewa Trzeciak 

specjalista

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
telefon: 12 662 43 11

Maria Wach 

samodzielny referent

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
telefon: 12 662 43 13

DZIAŁ LIMITÓW I DEKRETACJI

mgr Małgorzata Basior 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 225
telefon: 12 662 44 03
fax: 12 633 62 45

mgr Krzysztof Baster 

samodzielny księgowy

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 228
telefon: 12 662 43 12

mgr Jacek Despet 

samodzielny księgowy

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 228
telefon: 12 662 43 12

Małgorzata Korczyńska 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 225
telefon: 12 662 44 03
fax: 12 633 62 45

mgr Aneta Łanoszka 

kierownik działu

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 219
telefon: 12 662 43 15

Beata Żmigrodzka-Zielińska 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 228
telefon: 12 662 43 12

DZIAŁ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Olga Dąbrowska 

specjalista

adres: ul.Czysta 21, 31-121 
telefon: 12 662 43 08

mgr Joanna Jaworska-Kantor 

samodzielna księgowa

adres: ul.Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 229
telefon: 12 662 43 17

Elżbieta Kalisz 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 
telefon: 12 662 43 09
fax: 12 662 44 06

mgr Izabela Kula 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 230
telefon: 12 662 41 92

mgr Anna Kurowska 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 
pokój nr: 230
telefon: 12 662 43 08
fax: 12 662 44 06

mgr Robert Malaca 

kierownik działu

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 229
telefon: 12 662 43 10(17)

mgr Robert Musiał 

samodzielny księgowy

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 116
telefon: 12 662 43 07

mgr inż. Magdalena Nowak-Zdunek 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 116
telefon: 12 662 43 06

mgr Katarzyna Podstawska 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 230
telefon: 12 662 43 08

mgr inż. Iwona Rzewuska-Skoś 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 Kraków
pokój nr: 230
telefon: 12 662 41 92

mgr Joanna Saramak 

samodzielna księgowa

adres: ul. Czysta 21, 31-121 
telefon: 12 662 43 07

PEŁNOMOCNICY

mgr inż. Katarzyna Bartyzel 

pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WTŻ

adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
pokój nr: 1.30
telefon: 12 662 48 22
fax: 12 662 48 25

mgr Dominika Cieśla 

pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WL

adres: al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
pokój nr: 105
telefon: 12 662 50 00

mgr inż. Anna Czachor 

pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WHiBZ

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: -007
telefon: 12 662 41 10

mgr inż. Marek Możdżeń 

pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WIŚiG

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
pokój nr: 233
telefon: 12 662 41 20

mgr inż. Krzysztof Rożek 

pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WBiO

adres: al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków
pokój nr: D-2
telefon: 12 662 52 74

mgr inż. Magdalena Sass 

pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WIPiE

adres: ul. Balicka 116 b, 30-149 Kraków
pokój nr: 18
telefon: 12 662 46 74

mgr inż. Alina Wolak-Moździoch 

pełnomocnik Kwestora ds. finansowych wydziału i dyscyplin naukowych WR-E

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 234
telefon: 12 662 43 33

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Maciej Oleksiak